De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
  1953. Het dorp en de legerplaats (2). De taartenactie

De relatie tussen het dorp Nunspeet en de legerplaats in de jaren 1952-1953 liet te wensen over. Waren in het verleden veel plaatsen blij geweest met de komst van een garnizoen, Nunspeet was het opgedrongen. De legerplaats lag vier kilometer buiten het dorp, en de bewoners ervan waren eenvoudig te negeren. Nunspeet leefde naast zijn garnizoen, maar niet met. Toch kwam daar eind 1953 enige verandering in.

'De liefde kan niet van een kant komen' schreef Nunspeet Vooruit,* maar begin december 1953 leek het daar nog steeds op. Net als het jaar ervoor werd op de kazerne een Sinterklaasfeest georganiseerd voor de jeugd uit de dorpen Nunspeet, Elspeet en Vierhouten. Om dat financieel mogelijk te maken was op de kazerne een geldinzameling gehouden, iedere soldaat had een kwartje gegeven. Wie het initiatief hiertoe had genomen is onbekend, vermoedelijk kwam dit van hoger af met steun van de Welzijnszorg voor de organisatie. De achterliggende motivatie was waarschijnlijk om een goede relatie met de omgeving op te bouwen.

Er werd groots uitgepakt met het Sinterklaasfeest. Met vijf bussen werden 920 kinderen opgehaald. Uit Nunspeet waren de harmonie en de trommelclub gekomen voor de muzikale omlijsting, waarna het wachten was op de goedheiligman. Die arriveerde bij de poort in een open rijtuig waar hij door de wachtcommandant welkom werd geheten en een tijdelijk toegangsbewijs kreeg overhandigd. De kinderen zaten ondertussen in de filmzaal Sinterklaasliedjes te zingen. Na de plechtigheid met de Sint was er poppenkast en werd een film met Micky Mouse vertoond.** Al met al een geslaagde middag die tot nadenken stemde en tot vervolgactie zou leiden, maar nu vanuit de burgerij.

Taart!Om voldoende militairen paraat te hebben met de feestdagen zou de helft met Kerst op de kazernes achterblijven, en de andere helft met Oudjaar. Landelijk en dus ook in Nunspeet. Het onvrijwillige verblijf op de kazerne tijdens deze dagen van zoveel dienstplichtigen bracht wat op gang in het dorp. Het Sinterklaasfeest had mensen aan het denken gezet en men besloot wat terug te doen. Het eerste idee kwam van een aantal dames uit Nunspeet: oliebollen bakken voor de hele kazerne.^ Maar dat zou door de grote aantallen moeilijk haalbaar zijn, er kwam een ander idee: taart. Zowel voor de mannen die met Kerst op de legerplaats verbleven, als voor de ploeg tijdens de jaarwisseling.

Schoolkinderen kregen een circulaire mee naar huis met uitleg over de taartactie en het verzoek om een donatie. Het werd een succes, er werd voldoende ingezameld om zowel op Kerst als met Oudjaar zeventig taarten bij de kazerne af te leveren. Die werden niet simpelweg aan de wacht overhandigd, er zat een kleine ceremonie aan vast. Met Kerst had Greetje Cupido de eer om de eerste zending in de kantine aan te bieden aan 800 militairen. Op een foto is te zien dat Greetje, die te klein was voor de hoog opgestelde microfoon, door een militair wordt opgetild zodat ze haar toespraakje kon houden. Met Oudjaar werden de taarten door Gerard Alblas aangeboden, samen met 69 andere schoolkinderen die ieder een taart droegen. Gerard: 'Namens alle kinderen van Nunspeet, Elspeet en Vierhouten kom ik u hartelijk bedanken voor het prettige Sinterklaasfeest [...] Uit dank daarvoor bied ik u namens alle kinderen gebak aan. En ik hoop dat het u lekker zal smaken.'^^

Naar volgende artikel uit deze reeks

* Nunspeet Vooruit, 13 oktober 1953
** Nunspeet Vooruit, 8 december 1953
^ Trouw, 31 december 1953
^^ Trouw, 31 december 1953


 
Sinterklaasfeesten en taarten-acties

In 1953 was er wat op gang gekomen tussen de legerplaats en de kinderen uit de omgeving. Het jaar erop werd er wederom een Sinterklaasfeest op de kazerne georganiseerd en eveneens werden er als dank daarvoor door schoolkinderen taarten aangeboden met de feestdagen. Dertien jaar lang tot in 1965, de jaren erna zijn er geen vermeldingen meer van deze activiteiten in de plaatselijke kranten.

Het was het niet alleen de schooljeugd die op het Sinterklaasfeest werd getrakteerd, ook de kinderen uit de kindertehuizen in Nunspeet vierden dit mee. Het aanbieden van de Sinterklaasviering was niet exclusief voor de Legerplaats Nunspeet, ook in Wezep en omgeving en in Stroe werden dergelijke feesten georganiseerd. Vermeldingen van taartenacties voor de militairen van kazernes in deze plaatsen werden niet aangetroffen in de online krantenbank van het Streekarchivariaat Noordwest Veluwe. Dit was waarschijnlijk exclusief Nunspeet en omgeving.