De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
  Dossier dennebomen en kippenmest
(2) Is dit wel natuurlijk?


De hoofdredacteur van De Winkelhaak liep zich tijdens zijn laatste bezoek aan het kazerneterrein flink op te winden. Waarover? Over dennebomen! Die zijn massaal en razendsnel bezig het kazerneterrein over te nemen, maar is dit wel natuurlijk? De Winkelhaak ging uit op onderzoek.

Eind 2011 was al te zien welke kant het op zou gaan met het terrein van de gesloopte Winkelmankazerne. Overal waar bestrating en gebouwen verwijderd waren, bleef kale zanderige grond over die een gunstige plaats bood aan plant en boom. En dan vooral aan een nogal eentonige soort denneboom, die zoals het er nu naar uitziet ter plekke een haast volkomen monocultuur vormt. Maar vier jaar later, oktober 2015, lijken die bomen behandeld te zijn met groeiversneller. Zie het eerste artikel van Dossier dennebomen en kippenmest: “Een ontluisterende ervaring”. Hierin wordt de vraag opgeworpen of Staatsbosbeheer het terrein soms heeft bemest.


De plaats waar de legeringsgebouwen stonden van voor naar achter gezien. De linker-foto dateert van oktober 2008, de rechter van oktober 2015.

Die wonderbaarlijke groei, zowel qua aantallen als tempo, kwam ter sprake in een gesprek met een aantal oud-beroepsmilitairen die in Nunspeet woonachtig zijn. “Vind je het gek dat het zo hard groeit?” vroeg een kapitein b.d. die er niet om bekend staat kletsverhaaltjes af te steken. “Ze hebben er kippenmest opgegooid.” Dat moest verduidelijkt worden en ook wanneer dat dan gebeurd zou zijn. De kapitein: “Dat was tijdens de vogelgriepcrisis, ze moesten die mest ergens opslaan en dat gebeurde ook op het terrein van de kazerne die toen nog van Defensie was. Op een andere plek, een voormalig mob-complex, hebben ze dat ook gedaan. Daar hadden ze zoveel stront opgegooid dat de schapen er met een gasmasker moesten lopen.” Heel interessant en dat zou die snel groeiende bomen kunnen verklaren, maar is dit geen broodjeaapverhaal?

Winkelhaakcorrespont Fred Klijndijk kwam in die tijd regelmatig op de kazerne en vertelde: “Er lag inderdaad kippenstront opgeslagen in de buurt van de garages, bulten bedekt met blauwe dekzeilen.” Op de vraag of hij daar misschien een foto van had stuurde Fred een pagina uit het Defensie milieujaarverslag 2003. Bij 5.3 staat als tweede punt 'Vogelpestbestrijding' met als laatste zin:

"De mobilisatiecomplexen in Valkenswaard en Voorthuizen en een deel van de Generaal Winkelmankazerne in Nunspeet zijn ingericht en gebruikt voor de opslag van besmette kippenmest.”

Zwart op wit! Maar is het dan waar? Is die mest dan ook uitgereden over het kazerneterrein? Maar de mestopslag was in 2003. Nico Ritchi die in 2004 de kazerne bezocht* tijdens de sloop zag en rook nergens mest en toen stonden veel gebouwen er nog en was ook de meeste bestrating niet verwijderd. Dat laatste gebeurde pas in 2006. Nergens was er ruimte om die mest uit te rijden. Dus helaas-pindakaas, maar het verhaal van de kippenmest is busted**.

*
**

Zie het verslag van zijn bezoek en klik hier
Naar het populaire programma Mythbusters dat op Discovery channel wordt uitgezonden.


 
Hoe snel groeit een naaldboom?

Op website goeievraag.nl vroeg iemand zich dat ook af en hij kreeg drie antwoorden.
Antwoord 1: afhankelijk van de soort tussen de minimaal 20 en meer dan 60 centimeter per jaar. Antwoord 2: ….. terwijl andere soorten, zoals kerstbomen, meer dan een halve meter per jaar groter worden.
En antwoord 3: meer van hetzelfde laken een pak. Het ziet er dus naar uit dat de snelle groei op het kazerneterrein natuurlijk is. De redactie van De Winkelhaak kan ophouden met hyperventileren.