De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
  Een bezoek tijdens de sloop

Al jaren was het een wens van Nico Ritchi om zijn vrouw te laten zien waar hij in 1962 zijn diensttijd mocht doorbrengen. Tijdens de sloop van de Winkelmankazerne in 2004 lukte het hem om het terrein op te komen, maar voor het mooie eigenlijk net iets te laat.

In 1961 was het ook voor Nico Ritchi zover, hij kreeg een oproep om toe te treden tot lichting 61-3 en om zich te melden in Apeldoorn. Daar kreeg hij bij de marechaussee een gedegen opleiding voor PD, politiedienst. Dat betekende colonnes begeleiden en wacht draaien tijdens zijn parate diensttijd, die doorgebracht werd op wat toen de Legerplaats Nunspeet heette bij 101 Marechaussee Bataljon.
Na militaire dienst kwam Nico terecht bij het Kadaster en kon daar op de jeugdige leeftijd van 53 jaar met pre-pensioen. Er werd weer eens gereorganiseerd en er moesten mensen uit. Maar na twee jaar bij de deur lopen waren de klusjes op. Nico Ritchi begon zich een beetje te vervelen en daarom werd een vakantie geboekt in een hotel in Nunspeet. Die omgeving trok hem en ieder jaar werd er wel een periode doorgebracht. Met fietsen werd dan steevast de kazerne gepasseerd. Maar erop komen om zijn vrouw te laten zien waar hij zijn dienstplicht had vervuld, was een hele opgave. Zelfs toen de kazerne leegstond en een anti-kraakwacht de zaak bewaakte, lukte het niet om iemand te vermurwen hem toe te laten. “Dan lag er weer eens mest in verband met een vervoersverbod*, dan weer was er code rood voor alle kazernes. Er was ieder jaar wel een andere smoes,“ aldus Ritchi.


Nico Ritchi voor de middeningang van gebouw 72, het een na laatste legeringsgebouw.

Maar in 2004 lukte het toch, hoewel delen van de kazerne al afgebroken waren. Van de slopers mocht Nico met zijn vrouw de kazerne betreden, maar: wel op de paden blijven want er waren machines aan het werk en gebouwen betreden was verboden in verband met asbest. Tijdens die rondgang over het kazerneterrein werden er foto's genomen waarvan een selectie te bekijken valt door hier te klikken. De tekst bij de foto's is van Nico, met af en toe een kleine aanvulling door de redactie.

* Dat van die mest is een wat ongeloofwaardig verhaal dat echter wel klopt. Er lag een tijdlang kippenmest opgeslagen op de kazerne.


 
Marechaussee achter de wacht

“Ik heb leuke herinneringen aan de dienst,” vertelde Nico Ritchi. “Ik heb zelfs een keer vastgezeten. Er waren dat jaar troepenverplaatsingen naar de Franse oefenplaats La Courtine en wij moesten onderweg posten bezetten bij plaatsen als Le Chartre en Bourges. Op de terugweg wilde mijn chauffeur een foto maken van een standbeeld in Namen (B) en we verlieten de colonne.
Toen de foto gemaakt was probeerden we in de colonne terug te keren, maar er was niemand meer. Pas bij de Nederlandse grens vonden we ze terug. Dat was wel opgemerkt en ik kreeg een douw: tien dagen licht arrest. Overdag werken en 's nachts achter de wacht. Maar er zat ook een weekend in. Dat vonden de jongens van de AAT die toen wacht liepen wel grappig, zo'n opgesloten marechaussee.”