De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
 
De Open Dag KL van 1980

De landmacht hield en houdt open dagen waar het publiek kan zien hoe het belastinggeld wordt uitgegeven en zich kan vergapen aan allerlei wapensystemen. Er zijn meer doelstellingen: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst immers en het is een uitstekende gelegenheid om wat goodwill te kweken bij het in het algemeen nogal defensielauwe Nederlandse publiek. In 1980 was de Winkelmankazerne uitverkoren om in mei de landmacht van haar beste kant te laten zien.

Het was geen toeval dat de Open Dag op de Winkelmankazerne werd gehouden en al helemaal niet op de 10e mei. Het was die zaterdag precies veertig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog ook Nederland bereikte. Generaal Winkelman was destijds opperbevelhebber en het was uiterst logisch om die Open Dag te houden op de naar hem genoemde kazerne. Als herinnering aan hoe soldaten toen waren gelegerd, was er in gebouw 8 een kamer ingericht zoals in het jaar 1940. Het weer liet zich van haar beste kant zien, het kwik was de vrijdag ervoor niet hoger dan 13 graden gekomen, die zaterdag werd het ruim 18 graden en was het een vrijwel onbewolkte dag zonder enige neerslag.


-----------Advertenties als deze verschenen in enkele landelijke kranten

Overal op het kazerneterrein waar plaats was, waren presentaties en activiteiten. Alles wat landmacht heette zette haar beste beentje voor. Klik hier voor de kaart met een overzicht. Een publiekstrekker van de eerste orde was de toen gloednieuwe Leopard 2 tank. Een detachement van Unifil liet zien wat haar werkzaamheden in Libanon inhielden en de landmacht liet het publiek zien hoe ze samenwerkte met burgerautoriteiten op het gebied van oefenterreinen. Dat laatste misschien ietwat modieus, maar begrijpelijk gezien het steeds grotere gemor van burgers over oefenterreinen en overlast in die jaren. Muziek werd verzorgd door verschillende militaire muziekkorpsen en verzamelaars van postzegels konden bij een postkantoor te velde een speciale dagenveloppe kopen. De rest van de activiteiten waren 'standaard' voor een Open Dag: een aanval door verschillende eenheden, commando's die aan aan touw naar beneden zeilden... et cetera etc.

Het liep als een speer die dag. Wie met de auto wilde komen kon vanaf de snelweg de bordjes Open Dag volgen, om in de buurt van de kazerne naar een provisorisch aangelegde parkeerplaats op de hei verwezen te worden door het personeel van 103 Maresk. De NS had die dag verlengde stoptreinen ingezet op de Veluwelijn. De aanvoer van bezoekers per trein werd op een gegeven moment zo hoog, dat de bussen voor het vervoer van station naar kazerne het niet meer aankonden, waarna er ook militair vervoer werd ingezet. Om bij de kazerne de bezoekers te spreiden was ook de achteringang geopend.

Al met al een geslaagde Open Dag waar de landmacht tevreden op terugkeek. Er waren 36.000 bezoekers geteld, 1000 meer dan het jaar ervoor op de Margrietkazerne in Wezep. Die bezoekers hadden met zijn allen 12.000 liter snert gegeten en 66.000 broodjes soldaat gemaakt die, niet onbelangrijk, gratis waren. Behalve ertwensoep en broodjes, waren ook de auto's van bezoekers geteld. De marechaussee kwam tot een aantal van maar liefst 10.000 auto's. Dat mooie getal lijkt wel erg veel veel gelet op de grote aanvoer met bus en trein.


 
Nog een Open Dag

Dat jaar kon er ook in Breda op zaterdag 4 oktober “een dag lang kennis gemaakt worden met “uw leger” en in het bijzonder met de taak van het artillerie opleidings-centrum.” Aldus de advertentie in een landelijke krant. Activiteiten en organisatie min of meer naar hetzelfde draaiboek zoals dat ook in Nunspeet was gehanteerd. In Breda, waar het niet al te koud was maar de zon niet echt wilde doorbreken, werden die dag 15.000 bezoekers geteld. Daar zaten ook vier man tussen van de PSP-Breda die pamfletten uitdeelden waarop bepaald geen reclame voor het krijgsbedrijf stond. Door de marechaussee werden ze van het terrein verwijderd.