De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
  Ceremonie blijkt poppenkast
Terrein Winkelmankazerne anno 2015 nog steeds van Defensie!

Een zoektocht naar het verdwenen informatiepaneel en bijhorend rustbankje leverde verrassende antwoorden, gebrek aan antwoorden en verkeerde antwoorden. Een verslag van iets dat niet is wat het lijkt.

Een rondgang in oktober 2015 om een nieuwe fotoserie te schieten van de snel met dennebomen dichtgroeiende Winkelmankazerne, leverde aan het eind een verrassing op. In 2007 had men met een korte plechtigheid het kazerneterrein overgedragen en een informatiepaneel met bijhorend bankje onthuld, op de plaats waar het officiershotel stond. Voortaan was het kazerneterrein van Staatsbosbeheer en om nog enig besef van de historie van de plek in stand te houden, had men een informatiepaneel met een summiere geschiedenis en een plattegrond van de kazerne geplaatst. Maar anno 2015 waren zowel bankje als infopaneel verdwenen. De afdeling voorlichting van Staatsbosbeheer zette de vraag waar ze gebleven waren door aan Marike Vissers, teamleider boswachters van het betreffende gebied. Haar antwoord in het kort: de ceremonie van de overdracht was niet meer dan dat en het terrein is nog steeds van Defensie. Daarom hebben we het paneel en bankje verwijderd, dat roept alleen maar verwarring op.


Commandant Regionaal Militair Commando Noord, kolonel B. Hendriksen, draagt het voormalige kazerneterrein over namens Defensie.* (foto: Fred Klijndijk)

Ruim acht jaar na dato, zou dit echt waar zijn? Was het terrein nog steeds niet overgedragen? En daarom de vraag naar de overdracht, en indien dit niet gebeurd is de vraag “Waarom niet?” gesteld aan de afdeling voorlichting van het Rijksvastgoedbedrijf. Hun woordvoerder Frank Wassenaar beloofde het uit te zoeken. Maar een week later was er nog geen antwoord. Wassenaar telefonisch: “Oh, nog steeds niet? Ik heb de vraag doorgezet naar twee instanties waaronder Defensie, die zouden erop moeten reageren. Stuur me een mailtje want ik zit nu niet op mijn plaats, morgen ga ik er mee aan de slag.” Maar twee weken later taal noch teken. Tijd voor andere actie.

Iedere Nederlander kan via de website van het Kadaster het eigendom van onroerend goed uitzoeken. En wat staat er (17-11-2015) voor het terrein van de Winkelmankazerne?

Kadastrale aanduiding: Nunspeet K974
Grootte: 46 ha 66 a 69 ca
Eigendom: De Staat (Defensie)
Recht ontleend aan: 84 NST01/6682 d.d. 29-11-1989

Kortom: de plechtige ceremonie van 2007 was niet meer dan poppenkast. Maar waarom het terrein nog steeds niet overgedragen is? Die vraag blijft voorlopig staan. Maar op een andere vraag is er wel antwoord. Het juiste nu, met dank aan een oplettende oud-marechaussee. Het infopaneel en bankje zijn niet verwijderd maar verplaatst. Ze zijn te vinden bij de achteringang van de kazerne aan de Stakenbergweg.

* Tekst onderschrift van https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2007/05/14/landmacht-draagt-kazerneterrein-over-aan-staatsbosbeheer


 
Poppenkast of niet...

Het gebeuren in 2007 leverde leuke verhalen en plaatjes op. Collega-webmaster en onbezoldigd correspondent voor De Winkelhaak Fred Klijndijk doet er verslag van in een reeks van drie artikelen. Voor het eerste artikel: klik hier.