De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
  De overdracht (3) Generaal Winkelman gaat naar De Harskamp
Door: Fred Klijndijk

Na de overdracht van het voormalige kazerneterrein aan de Elspeterweg moest er nog iets gebeuren. De landmacht had besloten de naam Generaal Winkelmankazerne verder te gebruiken door voortaan Legerplaats Harskamp zo te noemen. Fred Klijndijk stapte na het gebeuren bij Nunspeet in zijn auto en spurtte naar De Harskamp om daar een volgende plechtigheid mee te maken.

Evenals de kazerne in Nunspeet vóór november 1973 had de kazerne in Harskamp tot mei 2007 geen officiële naam. Als er wordt gezegd: "we gaan naar de Harskamp", dan weet iedere militair exact wat er wordt bedoeld. De stormbaan oftewel 'de vuurdoop' op het kazerneterrein in Harskamp is voor iedere militair en voormalig militair een begrip. Maar de legerplaats Harskamp bestaat eigenlijk uit twee delen. Dit stond destijds in de krant Ede Stad:

"De twee delen zijn een kazernecomplex -dat op 15 mei 2007 de naam 'Generaal Winkelman kazerne' gaat krijgen- en het 3.600 hectare tellende Infanterie Schietkamp - dat de naam 'ISK Harskamp' zal behouden. De kazerne is enerzijds de ‘infra’ ten behoeve van het schietkamp en anderzijds verzorgt de Infanterieschool er een deel van zijn praktische opleiding", verduidelijkt luitenant-kolonel Hoogendoorn, destijds commandant van het Infanterie Schietkamp (ISK). "Het ISK vervult een belangrijke rol ten behoeve van de actieve krijgsmachtonderdelen. Het is de enige locatie in Nederland waar we op een realistische wijze de verschillende wapensystemen kunnen oefenen.”

"Met het verdwijnen van de Nunspeetse kazerne dreigde ook de naam van Generaal Winkelman in de vergetelheid te geraken", stelde Hoogendoorn. "Winkelman was infanterist en opperbevelhebber van de krijgsmacht ten tijde van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Uit eerbetoon aan zijn bijzondere staat van dienst werd zijn naam dan ook verbonden aan de kazerne in Nunspeet. De Sectie Militaire Geschiedenis attendeerde de Wapentraditieraad Infanterie erop dat met het verdwijnen van de Nunspeetse kazerne ook de naam van Generaal Winkelman verloren dreigde te gaan. De Wapentraditieraad Infanterie besloot een voorstel neer te leggen bij de Traditiecommissie Koninklijke Landmacht, die op zijn beurt contact opnam met de toenmalige Bevelhebber der Landstrijdkrachten luitenant-generaal Urlings. Van hem kwam tenslotte de opdracht om de naamsoverdracht formeel te regelen".

De officiële plechtigheid staat gepland in het voorjaar van 2007. "De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang," legt overste Hoogendoorn uit. "De huidige Commandant der Landstrijdkrachten luitenant-generaal Van Uhm zal de formele handeling verrichten. Het borstbeeld van Generaal Winkelman is al overgebracht vanuit Nunspeet naar Harskamp en zal een prominente plaats krijgen bij de ingang van het kazernecomplex. Ook de nieuwe naam zal op de gevel van de legerplaats worden aangebracht.”


Een semi-bunkertje van beton met de kazernenaam erop (foto: Fred Klijndijk)

En dat gebeurde ook daadwerkelijk op die 15e mei in 2007. Na de officiële overdracht van het 80 hectare grote gebied in Nunspeet aan Staatsbosbeheer verplaatste het gezelschap zich naar het dorpje Harskamp om daar de onthulling van de nieuwe naam van de kazerne bij te wonen. Van Uhm hield een toespraak en vervolgens verwijderde hij een camouflagenet dat over een betonnen blok was gehangen waardoor de nieuwe naam Generaal Winkelmankazerne zichtbaar werd. Het borstbeeld van generaal Winkelman was bij de ingang van de kazerne naast het betonnen blok met zijn naam opgesteld.


 
Terug naar de natuur, de overdracht van de Generaal Winkelmankazerne

Oud-marechaussee en voormalig bewoner van Legerplaats Nunspeet Fred Klijndijk deed al eerder verslag van de kazerne in zijn nadagen. Toen Defensie hem had verlaten en de enige bewoners een klein aantal anti-kraakwachten en een onbekende hoeveelheid konijnen waren, bezocht Fred de kazerne. Toen de slopers klaar waren en er alleen nog kale vlaktes resteerden, volgde de overdracht van het terrein aan Staatsbosbeheer. Dat gebeurde met een kleine plechtigheid waarbij ook Fred Klijndijk aanwezig was. Hij doet er verslag van in drie artikelen.

Voor het eerste artikel, klik hier