De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
  Militaire kampementen in Nunspeet betrokken*

“Zo Huub, daar zijn we dan,” zei verleden week de hoofduitvoerder C. Lammers, van het in snel tempo uit de grond gestampte kampement te Nunspeet tegen zijn planning-assistent, de heer Heegers. De heer Everts, technisch adviseur, stond vergenoegd aan een sigaret te trekken. Over de oprijlaan van het kamp daverden de trucks, drietonners en jeeps, allen beladen met uitrustingsstukken, terwijl daar tussendoor de gezichten van de soldaten nieuwsgierig tuurden naar de acht keurig op een rij liggende gebouwen, die tezamen ruim 2000 man zullen herbergen. Bij de modern ingerichte keuken stonden de koks al in hun witte jasjes en reeds de volgende dag klonken de commando's over het exercitieveld, dat door de wegenbouw eveneens in record-tempo werd aangelegd.

Het gehele kampement is als een paddestoel uit de grond verrezen op een plek, waar vorig jaar, waarschijnlijk tijdens de vacantiemaanden, een jongen en een meisje, innig verstrengeld, in een boom kerfden. De boom staat er nog, maar aan haar voet is nu de keuken verrezen. In plaats van verliefde paartjes staan er nu rijen militairen, die hun etensblikjes luidruchtig laten rinkelen.

Evenals in de andere kampementen te Ermelo, Oldebroek en Steenwijk is het hier een wedloop geweest met de tijd om alles klaar te krijgen. De acht logiesgebouwen, de keuken, het ketelhuis, de waterzuivering en het nog in aanbouw zijnde ontspanningsgebouw staan daar nu als resultaat van dagenlang zwoegen en nachtenlang overwerken.
Het aantal werklieden bedroeg in de drukste maanden dicht bij de 1300. Nu zijn er nog ongeveer 300 en de inwoners van Nunspeet, die enkele maanden lang de vele bussen door ons dorp zagen rijden, volgeladen met grondwerkers, metselaars, timmerlui en betonwerkers, hebben nu hun ogen uitgekeken naar de lange rijen militairen, die het station blokkeerden. Nunspeet is garnizoensplaats geworden en hoewel het kampement een paar kilometer van het dorp af ligt, toch hebben de particuliere en kerkelijke instanties hun hoofden reeds bij elkaar gestoken om ook van de zijde der burgerij alles te doen wat in het vermogen ligt om de militairen gedurende hun vrije tijd aangenaam bezig te houden.

Hoewel de militairen dus hun intocht hebben gedaan, toch is het kampement nog niet geheel klaar. Nog steeds rijden de auto's met cement, steen en zand af en aan. In de loop van de volgende maanden zullen er nog een bureelgebouw, een officierenhotel en enkele kleinere gebouwen bij komen.
De gebouwen zijn alle ruim en luchtig; er zijn twee verdiepingen en de ventilatie door middel van rotarventilatoren is ruim voldoende. Een ruime en heldere cantine, voorzien van buffet en bar, verkoopt alles, van schoenveters tot Haagse hopjes toe. In het Ontspanningsgebouw zal een ruim toneel ook grotere gezelschappen in staat stellen hier op te treden.

* Dit artikel verscheen in Nunspeet Vooruit op 4 april 1952. De tekst is, inclusief schrijfwijze uit die tijd, letterlijk overgenomen.

  Andere tijden

Twee jaar later in 1954 werd het Protestants Militair Tehuis plechtig geopend. Nunspeet Vooruit deed er verslag van in een ongenietbaar artikel. Interessanter zijn de advertenties in dezelfde krant, die een wereld laten zien die lang voorbij is.