De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
  Een herfstwandeling over de Winkelmankazerne
Door: Frank Oosterboer
14 november 2011

Voor je het in de gaten hebt ben je de voormalige hoofdingang voorbij geschoten. De entreeweg is van het asfalt ontdaan en een modderig zandpad resteert. Drie jaar geleden was ik hier ook al eens om te fotograferen en ik ben benieuwd in hoeverre de in 2004 gesloopte en aan de natuur teruggegeven kazerne zich heeft ontwikkeld.

Zomaar het voormalige kazerneterrein oprijden gaat niet, een boomstammetje verhindert dit. "Vrije wandeling op wegen en paden" vertelt een bordje van Staatsbosbeheer, de nieuwe eigenaar van het terrein. Voor wie verder loopt ontvouwt zich een open ruimte maar veel herkenning roept het in eerste instantie niet op. Het is of je een oude foto ziet waarvan grote delen veranderd zijn. In mijn hoofd zie ik de plattegrond. Rechts stond het wachtgebouw, rechtuit liep de centrale toegangsweg waarlangs weer even verderop het lesgebouw en de eetzaal stonden. De weg is nog nauwelijks herkenbaar. Links ervan lag de voorste appèlplaats, dat is nog goed te zien maar dat gaat geen tientallen jaren meer duren. Overal opschietende denneboompjes nemen de vrije ruimtes van gebouwen en (parkeer-) terreinen in. De natuur is aan de winnende hand maar zal toch niet helemaal overwinnen. Hij werkt zichzelf eigenlijk tegen door het na de sloop bedolven restpuin van de kazerne weer naar boven te duwen. Een proces dat zich met iedere vorst herhaalt. Overal zijn steenresten, stukken betontegel en zelfs leidingresten te vinden, beduidend meer dan drie jaar geleden. Behalve die jonge denneboompjes is er een nog een nieuwe categorie bewoners, overal op het terrein zijn flinke stukken grond omwoeld door wilde zwijnen.


Op de open ruimte achter de boom in herfsttooi stonden de legeringsgebouwen

Ik loop langs de plek waar de legeringsgebouwen stonden naar de plaats van het officiershotel. Ook hier weer fanatieke dennebomen die de kuil die achterbleef al aardig vullen. Er staat een herinneringspaneel met plattegrond van de kazerne met een bankje erbij. Net als drie jaar geleden erger ik me aan deze plaats, waarom hier en niet bij de hoofdingang? Zeker bedacht door een officier.
Verder maar. Plek van de sporthal: denneboompjes. Parkeerterreinen: denneboompjes. Ik loop over de grootste voormalige parkeerplaats die we altijd op weg naar ons werk overstaken. Stampvol met drietonners stond het hier. Aan het eind was de spuitplaats, als je dan even niet oppaste had je een straal water in je rug. Weg oversteken en het oude doorsteekje naar de magazijnen gezocht, het is nog nauwelijks te vinden. De plek van de BOS-pomp is niet veel veranderd maar de plaats van de kantine is net als die van het officiershotel, een grote kuil vol met …......
Met moeite vind ik de exacte plaats van mijn legeringsgebouw. Was drie jaar geleden de wegenstructuur van de kazerne nog goed te herkennen, de begroeiing rukt overal op. Zoals gezegd, de natuur is aan de winnende hand.

Ik ga op zoek naar het enige restant bebouwing dat niet gesloopt is en dat achter het voormalige wachtgebouw staat. Hier is een half ingegraven kelder/onderbouw gespaard, met een aardlaag bedekt en alleen toegankelijk voor vleermuizen. Een flinke hoeveelheid dwarsgelegde boomstammen verhinderen in ieder geval dat je er met je mountainbike op gaat rijden. Einde rondgang. “Nou, dat was het dan,” zeg ik in mijzelf. Terug bij de ingang schiet ik nog wat foto's, maar niet tot tevredenheid. Stiekem moet ik bekennen, dat wat ik eigenlijk wil fotograferen...... er allang niet meer is.

  De Generaal Winkelmankazerne in het kort

1951 Start bouw die ondanks de wintermaanden in zes maanden klaar moet zijn.
1952 Ingebruikname van de nog niet helemaal voltooide kazerne.
1973 De kazerne die tot die tijd als legerplaats Nunspeet door het leven ging werd Generaal Winkelmankazerne gedoopt.
2004 Start sloop
2007 Overdracht van het terrein inclusief dat van het voormalige munitiecomplex aan de overkant van de Elspeterweg. Op de dag van de overdracht werd Legerplaats de Harskamp omgedoopt in Generaal Winkelmankazerne.