De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
  De afdeling Nunspeet: activiteiten
Door: Frank Oosterboer

Een wekelijkse Kontaktmatenvergadering (KMV) was een activiteit die noodzakelijk was, maar natuurlijk niet een waarvoor de afdeling was opgericht. Hoofdtaak was de belangenbehartiging van de leden, voorlichting en organisatie van eigen acties en ondersteuning van landelijke.

Om met de leden in contact te komen en te blijven speelde de kazernekrant De Winkelhaak een belangrijke rol. Eigenlijk was die het gezicht van de afdeling. We streefden ernaar om elke maand een nieuwe Winkelhaak te maken. Dat gebeurde door de 'redactiecommissie' die zorgde dat: er geschreven werd, dat dit keurig uitgetypt werd op moederstencils en dan met de eigen stencilmachine werd afgedrukt. Een karweitje dat vaak zwarte vingers opleverde. Om er plaatjes in te kunnen plakken gingen we naar het stencilhok op het hoofdkwartier van de VVDM in Utrecht. Daar branden we een fotostencil dat om er helemaal zeker van te zijn, meteen werd afgedrukt. En dan met de laatste trein terug naar Nunspeet met een pak papier onder de arm. De dag erna werd alles geraapt (samengevoegd), geniet en dan was er weer een nieuwe Winkelhaak. Die moest nog wel uitgedeeld worden en dat was dé gelegenheid om in contact te komen met de leden en niet-leden. Het grootste deel van de kazernekrant werd door de actieve leden binnen het eigen onderdeel verspreid, twee per legeringskamer. De onderdelen waar we (tijdelijk) geen actievelingen hadden, werden ook bezocht en dat was een mooie gelegenheid om nog een beetje aan ledenwerving te doen, of om te horen hoe het er daar aan toe ging. In ieder geval hadden we laten zien dat we er waren.

Dat contact zoeken werkte ook de andere kant op. Via De Winkelhaak, en anders het publicatiebord bij het VVDM-hok, wist iedereen waar hij een actieve VVDM'er kon vinden. Die behoefte was er regelmatig, vooral als er een rapport CC was uitgedeeld. Bij die gelegenheid kon je een vertrouwensman meenemen die ook zijn woordje mocht doen en zou kunnen proberen de strafmaat wat te verlagen. Een aantal actieve leden was daarom regelmatig vertrouwensman, soms ook in bar hopeloze gevallen. Ieder VVDM-lid had recht op juridische bijstand (onder zekere condities) en kon daartoe ook hulp van een VVDM-advocaat inroepen. Maar dit betrof conflicten die ver buiten het bereik en expertise van de afdeling lagen, zoals schadegevallen aan auto's of verschijnen voor de krijgsraad.

De kazernekrant en het uitdelen ervan dienden ook om actiebereidheid te kunnen peilen en te verhogen. Maar ook losse stencils werkten daaraan mee. In de aanloop naar een actie werd dan eerst de zaak wat voorbewerkt, waarna er een follow up kwam in de vorm van meer stencils en meer kamerbezoek. Toen de landelijke acties tegen de Inhouding Huisvesting en Voeding* (IHV) niets opgeleverd hadden, kwam de afdeling Nunspeet begin 1979 met een vervolgactie: de rekestenactie! “Het staat mij tegen te moeten betalen …........” aldus een zin eruit. De rest ben ik vergeten, behalve dat we over een redelijk korte tekst toch twee uur lang het hoofd braken. Je hoefde alleen nog maar onder die tekst op het stencil je naam, onderdeel en registratienummer in te vullen.
De actie werd een groot succes en 'mijn' compagnie beet de spits af. Na het middagappèl leverden we met een man of zestig de rekesten in bij de compagnies administratie. Vele anderen op de kazerne volgden, we kregen aandacht in de Twintig** en de actie werd landelijk overgenomen. Het zou echter nog een tijd duren voor de IHV afgeschaft werd en het bonnensysteem waar de VVDM lang voor gepleit had (actiekreet: Bonnen motte er komme!) werd ingevoerd.

* Dat kostte iedere maand weer 210 gulden voor gedwongen huisvesting en voedsel, ook op tijdstippen dat je er niet was.

** Het landelijke VVDM-blad dat ieder lid toen eens per twee weken ontving.

 
Er werd heel wat afgebaald in de jaren zeventig, maar dit was terecht. Deze poster werd gemaakt door de afdeling Nunspeet en werd weldra verboden. Reden: er staat "zinloze discipline" en dat kon niet. Discipline had altijd zin en dus was deze kreet krijgstuchtondermijnend.