De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
  De afdeling Nunspeet: kontaktmaten en afdelings-bestuurders
Door: Frank Oosterboer

Over de VVDM is behoorlijk wat gepubliceerd, maar die aandacht gold vooral de landelijke VVDM en de grote acties. Maar hoe het reilen en zeilen van een afdeling op een kazerne verliep? Wie vormden een afdeling en wat viel er allemaal te doen? Daarover is weinig tot niets geschreven. Voor alle duidelijkheid: het volgende verhaal gaat over de afdeling op de Winkelmankazerne in 1978/1979, toen ik er een steentje bijdroeg.

Al op dag 1 van mijn militaire bestaan op de Kromhoutkazerne in Utrecht werd ik lid van wat gewoon dé belangenbehartiger voor dienstplichtig Jan Soldaat was. Als je niet samen een vuist maakt, wordt je ook niet serieus genomen. Niet in de burgermaatschappij en ook niet in het leger. Voor ik het wist was ik behalve lid, ook actief lid. Omdat de doorstroomsnelheid op een opleidingskazerne hoog lag, werd ik meteen afdelingsbestuurder. Die afdeling stelde, laten we eerlijk zijn, vanwege diezelfde grote doorstroom niets voor.

 

Na twee maanden werd het afscheid nemen van Utrecht en melden bij 12 Geneeskundige compagnie op de Winkelmankazerne in Nunspeet. Na de eerste twee weken die doorgebracht werden met marcheren en bivak, ging ik op zoek naar de afdeling. Die wist dat er een bolle met mijn naam ergens op de kazerne was verschenen, maar waar? Die wijsheid hadden ze uit de Afdelingspost, het krantje voor de afdelingen dat wekelijks door het Dagelijks Bestuur op de Hojelkazerne in Utrecht in elkaar werd gezet. Het kwam dus mooi uit dat ik een actieveling van mijn compagnie aanschoot en diezelfde avond nog meeging naar de Kontaktmatenvergadering, KMV in het dagelijks leven. Niet alleen het leger was gek op afkortingen. Serieuze afdelingen hadden de beschikking op hun kazerne over een eigen ruimte. Op de Winkelman zat die in het lesgebouw, meteen rechts als je er binnenkwam. In de hal van het lesgebouw op de muur van het VVDM-hok hing een publicatiebord, exclusief voor ons. Het hok zelf was een kale bedoening: een tafel in het midden, stoelen, een kast en een open wandkast met daarop de diensttelefoon, nog zo een met draaizwengel.

Het woord kontaktmaat was gevallen, wat deed zo iemand? Wilde je actief zijn dan waren er twee mogelijkheden, posities. Iedere afdeling had een aantal afdelingsbestuurders en deze konden, als de VVDM een aanstellingsbrief schreef naar hun commandant, een keer per twee maanden naar de Algemene Leden Vergadering (ALV) in Utrecht. Daar kreeg je dan een dag bijzonder verlof voor. Doet het woord algemene in ALV denken dat ieder lid daar naar toe kon.... de ALV was bedoeld voor de afdelingsbestuurders en het Dagelijks Bestuur. Nunspeet had zes afdelingsbestuurders (meen ik me te herinneren), maar het aantal actieve leden in mijn tijd was op zijn minst het dubbele. Wie geen afdelingsbestuurder was, werd kontaktmaat. Wanneer je als verse joekel de afdeling instroomde, dan kon je eerst jezelf bewijzen als zodanig. Was je wel uit het goede hout gesneden en liet je de handjes wapperen?

Het betekende allemaal niet dat een kontaktmaat minder was, hij was er gewoon later bijgekomen of had geen zin om afdelingsbestuurder te worden. Niet iedereen zat te wachten op deelname aan de ALV.
Als er vergaderd werd, de KMV was wekelijks, kon iedereen die wilde zijn mond opentrekken. De KMV was vaak een genoeglijke bijeenkomst die een enkele keer uitliep op een twee uur durend slap geouwehoer, waar tussendoor ook nog de stand van zaken werd besproken. Na afloop bier drinken in een van de onderdeelsbars of een militair tehuis.
Een maand of twee nadat ik bewoner van de Winkelmankazerne geworden was, werd ik afdelingsbestuurder. Dat was van heel korte duur omdat ik naar Assen werd overgeplaatst, waar ik nog heel leuke dingen zou mee helpen organiseren en ..... afdelingsbestuurder werd. Voor korte tijd echter want na twee maanden werd ik teruggeplaatst naar Nunspeet. Toen er door afzwaaien weer afdelingsbestuurdersplekken vrijkwamen, vond ik het wel best. Zonder deze status kon je net zo goed actief zijn.

(gebruik egel en 'samen staan we sterk' met dank aan Kees Willemen)


 


Artikelen over de afdeling en andere VVDM-activiteiten:


De afdeling Nunspeet: kontaktmaten en afdelingsbestuurders

De afdeling Nunspeet: activiteiten

Een ledenvergadering met hoge opkomst 1972

De strijd tegen het bataljonsappèl

Een druk jaar – 1979

Een kleine afdeling 1988