De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
  Over De Winkelhaak

Ooit stond er in de gemeente Nunspeet een grote kazerne, gebouwd in 1952. Zonder veel poespas in gebruik genomen en zonder rumoer weer afgebroken in 2006. Aanvankelijk ging die kazerne als Legerplaats Nunspeet door het leven, maar in 1973 werd er de naam van de voormalig opperbevelhebber der Nederlandse strijdkrachten aan gegeven: Generaal Winkelmankazerne. In het dagelijks taalgebruik de Winkelman genoemd en GWK als reguliere legerafkorting.

In 1966 had Nederland een wereldprimeur met de oprichting van een vakbond voor soldaten: de VVDM, Vereniging van Dienstplichtige Militairen. Overal in het land werden op de kazernes afdelingen opgericht, ook in Nunspeet. Die afdelingen gaven hun eigen periodieken uit en de stencilmachines draaiden soms overuren. Die kazernekranten waren vaak wat dwarse blaadjes met eveneens dwarse namen. Ook op de Winkelmankazerne, daar heette de kazernekrant een tijdje lang De Winkelhaak.

In 1996 zwaaiden vrolijk wuivend de laatste dienstplichtigen af. De VVDM verloor haar bestaansrecht en werkte zich om naar een slapende stichting. De afdelingen losten zich op, haast of ze nooit hadden bestaan. Ook in Nunspeet zal er een actief lid geweest zijn die de deur van het VVDM-hok in het lesgebouw voor de laatste keer achter zich dichttrok. Als klap op de vuurpijl tien jaar later einde kazerne. Die werd teruggebracht naar de staat van vroeger: natuur.

Om een goede naam voor een website te vinden is het vaak piekeren en zoeken. Maar voor een website die zich (deels) richt op de verdwenen kazerne, ligt het voor de hand te kijken naar het verleden. De nieuwe Winkelhaak is geen VVDM-blad meer en zelfs geen exclusieve kazernekrant voor Nunspeet en omliggende oefenterreinen. Als voormalig afdelingslid en redacteur van de oude Winkelhaak in de jaren '78 en '79 meen ik me deze vrijheden wel te kunnen permitteren. Maar wat is het doel? Nostalgie? Misschien een beetje, maar het is vooral een plek waar verhalen die vergeten dreigen te worden een plaats krijgen en waar het niet altijd even serieus aan toe zal gaan, net als vroeger.
Het is niet de bedoeling De Winkelhaak uitsluitend in mijn eentje te vullen. Wie denkt dat hij een goede en interessante bijdrage kan leveren is van harte welkom.

Frank Oosterboer, 78-3