De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
  Kernwapenopslag in Darp en 't Harde
Het geheim in de achtertuin
Frank Oosterboer

Begin jaren zestig nam de landmacht in alle stilte twee zwaar beveiligde magazijncomplexen in gebruik, die als sites werden aangeduid. Hier werden, hoewel bevestigd noch ontkend, de tactische kernwapens opgeslagen die de Nederlandse artillerie zou verschieten als een inval door de Sovjet-Unie en haar bondgenoten niet met conventionele wapens gestopt kon worden. Het beheer van deze kernwapens viel onder de verantwoordelijkheid van kleine detachementen van het Amerikaanse leger. De directe verantwoordelijkheid voor de beveiliging was een taak van eenheden van de Koninklijke Landmacht.

Nog lang na hun sluiting in 1992 bleven de sites met geheimzinnigheid omgeven, hoewel het voor veel mensen en de plaatselijke vredesbewegingen allang geen vraag meer was wat er lag. Nu de Koude Oorlog 25 jaar achter ons ligt, werd het mogelijk het verhaal van de sites van binnenuit te vertellen. Voor het eerst waren oud-beroepsmilitairen die verantwoordelijkheid droegen voor de beveiliging bereid te praten en was er archiefmateriaal beschikbaar dat voorheen als geheim werd geclassificeerd.

Onderstaande tekst met dank aan marechausseenostalgie.nl:

"Van de auteur van 'Dienstplichtig soldaat b.d.' ligt vanaf vandaag een nieuw boek in de boekwinkels. Frank Oosterboer beschrijft in zijn boek 'Kernwapenopslag in Darp en 't Harde' Het geheim in de achtertuin, de beide plaatsen waar in de jaren '60 t/m '92 kernwapens opgeslagen waren.
Menig dienstplichtig marechaussee bij de parate troepen heeft wel eens een escorte verzorgd van voertuigen met bestemming Havelte of 't Harde. Het zou zo maar eens kunnen dat die kolonne van voertuigen direct of indirect te maken had met de opslag van kernwapens. Net zoals de beide sites waar zich de kernwapens bevonden, waren soms ook de escortes van de KMar naar die plaatsen gehuld in een geheimzinnige waas. Oosterboer probeert in zijn boek een tipje van de mysterieuze sluier op te lichten en hij laat ons getuige zijn van de problemen en bijzonderheden die de aanwezigheid van kernwapens op Nederlands grondgebied met zich meebracht. Alle aspecten komen aan de orde, de geheime aankomst van Amerikaanse kernwapens, de wapensystemen, de opslagplaatsen, beveiliging, de sitewacht en weigering van sitewacht, demonstraties en de aanwezigheid van Amerikaanse militairen. Kortom, een kompleet en goed geschreven boek waarin de commotie als gevolg van de aanwezigheid van kernwapens in Nederland, op een pakkende wijze weergegeven wordt."


 

Paperback, 196 pagina's, kleur en zwartwitillustraties, €19,95, Uitgeverij Aspekt, www.uitgeverijaspekt.nl