De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
  Het Beste Leger
Verplicht soldaat in de jaren '80
Casper van den Broek

Casper van den Broek was in de jaren tachtig dienstplichtig soldaat bij de landmacht en schreef zijn 'memoires'. Het boek heeft een leuke omslag en een intrigerende titel die wat belooft. Maar maakt de auteur het ook waar?

De achterflaptekst zet de lezer op het verkeerde been, je verwacht een betoog dat de titel gaat onderbouwen. Het boek is echter een samensmelting van twee verhalen. Het verhaal van de eigen diensttijd van de auteur en een beschrijving van de landmacht in de jaren tachtig. Met het eigen verhaal is niets mis en de auteur vertelt op makkelijke wijze over zijn eigen perikelen als Landroverchauffeur in opleiding, die niet met succes bekroond werd. Toen volgde, Oh grote vreugde, plaatsing vlak bij het ouderlijk huis in Nieuwegein en wel bij de E-cie van het Opleidingscentrum TD op de Utrechtse Kromhoutkazerne. Hij kreeg een administratieve baan en kon elke avond naar huis.

En daaruit volgt meteen de makke van het tweede verhaal, dat over het leger. Van den Broek leunt hier zwaar op de ervaringen van anderen: de interviews die hij afnam van twee dienstplichtig onderofficieren en de autobiografie van een kolonel. Geen soldatenvolk dus en daarom niet echt topmateriaal om de wetenswaardigheden in het leger en van de parate hap te beschrijven. Om dat enigszins te compenseren citeert de auteur verhalen van dienstplichtigen-websites en worden er delen van het Handboek Soldaat naverteld. Uiteindelijk komt er de beschouwing over het beste leger, maar een onderbouwing met rapporten, cijfermateriaal, uitspraken van beroeps en historici ontbreekt ten enen male. Terwijl de auteur waarschijnlijk wel alles wat los en vast zat heeft gelezen. Misschien is het wel waar wat hij schrijft, maar gaarne bewijs met naam en rugnummers.

Een pijnpunt van de auteur: de aandacht voor de VVDM in andere publicaties en daarmee de veronachtzaming van haar concurrent-vakbond de AVNM. Op een uitzondering na is Van den Broek negatief over de VVDM, die hij in de jaren tachtig van geen betekenis meer acht. Ook opvallend is het hameren op het feit dat veel van de beter geschoolde en linkse jongeren erin slaagden hun dienstplicht te vermijden, dat steekt Van den Broek die terecht vindt dat je die ook als beter geschoolde gewoon moet vervullen. Aan het eind van het boek staat een ontboezeming over deze categorie dienstplichtigen die maar weinig opkwam. De auteur bekent eenzaam geweest te zijn, die intellectuele en linkse dienstvermijders, die hadden hem in zijn 'uppie' laten zitten.


 

Paperback, 363 pagina's, zwartwit illustraties, €19,95, Uitgeverij Aspekt, www.uitgeverijaspekt.nl