De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
  Boeken


 
De legergroene elite
Frank Oosterboer

 
Dienstplicht zo gek nog niet
Hans Oudendorp 
Allemaal Fillers
Quinten de Zeeuw
 
Protestants Militair Tehuis Nunspeet
van feestelijke opening tot stille sluiting
Frank Oosterboer


 
Handboek Soldaat
Cork (pseudoniem van Cor Hoekstra)
 
Kernwapenopslag in Darp en 't Harde
Het geheim in de achtertuin
Frank Oosterboer 
Het leger onder vuur
De Koninklijke Landmacht en haar critici 1945-1989
Coreline Boot


 
Het Beste Leger
Verplicht soldaat in de jaren '80
Casper van den BroekUit de erfenis van de niet meer bestaande website dplsld.nl werden de onderstaande recensies overgenomen. Ze betreffen alle boeken op het gebied van de dienstplicht en zij die hem vervulden. De recensies zijn licht ingekort en de destijds vermelde boekprijzen zijn verwijderd. Alle titels zijn nog leverbaar, informatie via de websites van de uitgevers.


 
Handboek voor de dienstplichtig Soldaat B.D.
Michiel Hegener en Frank Oosterboer

 
Herinneringen aan de dienstplicht bij de Luchtmacht
Martin van der Linden


 
Beste ouders, lieve Ine, ik schrijf dit uit La Courtine
het Nederlands leger in Frankrijk 1959-1971
Henk Povée

 
Het Leger Boek
Okke Groot


 
Die goeie ouwe diensttijd
Hoe ze van vader een man maakten
Jack Botermans en Wim van Grinsven 
Brochures

Diverse reeksen artikelen die op deze website zijn verschenen, zijn gebundeld tot brochure en hier te downloaden.

De bom in de Ernst Casimir-kazerne
Een NATRES oefening die anders afliep dan verwacht

De korte oorlog van kornet De Vlaming
Verslag van een eenheid veldartillerie in de meidagen van 1940

De staking bij 44 Painfbat, Achtergronden van de confrontatie tussen minister Vredeling, legerleiding en VVDM

Gezocht: oude dienstmaten voor een reünie
Een handleiding hoe je je oude dienstmaten terug kunt vinden

Omgekomen in militaire dienst, Vredesverliezen tijdens de Koude Oorlog

Protestants Militair Tehuis Nunspeet
Van feestelijke opening tot stille sluiting. De geschiedenis van het PMT

VVDM gered door CPN
In het voorjaar van 1976 zette minister van Defensie Henk Vredeling de VVDM voor het blok, waarna er intern een strijd uitbrak hoe daarop te reageren.


(advertentie)

Kazernes in Nederland
Van barak naar paviljoensysteem
1567 - 1914

Kazernebouw in de Nederlanden, zowel noord als zuid, kende een vliegende start met het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog. Overal in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werden in de vele vestingsteden en schansen barakkenblokken opgetrokken: in hout of steen, eenlaags of tweelaags en vaak met de ruggen tegen elkaar. Twee eeuwen lang zou een dergelijke vorm van huisvesting voor militairen de meest gebruikelijke zijn.

Kazernes in Nederland vertelt het verhaal hoe uit deze eenvoudige en vaak karige barakkenblokken andere ontwerpen voortkwamen en de invloeden hierop. In de negentiende eeuw ontstonden grote kazernes waarin veel manschappen in grote slecht geventileerde kamers verbleven, met alle nadelen van dien op het gebied van hygiëne, ziekte en sterfte. Dit systeem, omschreven als massalegering, werd aan het eind van deze eeuw steeds meer ter discussie gesteld. Veranderingen voltrokken zich echter langzaam. Aan het begin van de twintigste eeuw werd uiteindelijk de stap gezet naar het het paviljoensysteem, dat tot op heden dominant is voor de vormgeving van kazernes.

Kazernes in Nederland doet meer dan alleen het schrijven van het verhaal van hout, steen en beton. Het gaat uitgebreid in op de legeringsomstandigheden door de eeuwen heen; van kader en soldaten, dienstplichtigen en beroeps.

Paperback op A4-formaat, 150 pagina's, rijk geïllustreerd in zwartwit en kleur. ISBN 978 94 6338 8573
€ 27,50. Uitgeverij Aspekt, Leverbaar via boekhandel en online-verkoop.