De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
  Soldaat in de jaren '90 (2) Drugs, drank en vechtpartijen
Door: Ben

De landmacht en alcohol hadden een relatie die eeuwenoud was. Daar is niets geheim aan en nieuws valt er allang niet meer over te vertellen. Maar over drugsgebruik in het leger wel. Dat had in de jaren '90 een grote omvang aangenomen.

Alcohol- en drugsgebruik waren op sommige kamers overduidelijk. Wij hadden gelukkig geen gebruikers op de kamer. De jongens die overlast gaven kwamen van de andere kamers, met name van de bovenverdieping en de onderhoudsgroep tegenover onze kamer. Door het gedrag dat hierdoor ontstond hadden we meer dan geregeld last van onze mededienstplichtigen. Totdat we het beu waren en een enkeling horizontaal de kamer hadden 'uitgewerkt'. Hierna hadden we een relatief rustige kamer de rest van onze diensttijd.

Er werd tijdens werkuren niet meer gedronken. Het kader had die mogelijkheid nog wel volgens mij, maar maakte er (voor zover mij is opgevallen) geen gebruik meer van. Dat er op de dag niet werd gedronken, werd in de uren na werktijd meestal ruimschoots ingehaald.


Een jointje op zijn tijd met maten, gezellig toch...of niet? (foto: Chmee2, bewerkt, licentie CC BY-SA 3.0)

Softdrugs zoals marihuana/hasj werden geregeld gebruikt, dagelijks na en soms tijdens werktijd. Harddrugs zoals speed en cocaïne werden ook gebruikt. Ik heb het vermoeden dat ongeveer 30% aan de harddrugs zat, zeker op de donderdagavond. Ruim 40-50% zat regelmatig aan de softdrugs. Zeker gezien de hoeveelheid rokers en de lucht die uit de gebouwen kwam. Deze getallen zijn eigen waarneming en schatting. Gezien de hoeveelheid rokers destijds en het 'groepsgedrag' denk ik dat de dit redelijk accuraat is. De maandagen waren redelijk tam. Met name naar het einde van de week vanaf dinsdagavond tot donderdagavond nam het gebruik toe.
Dat er harddrugs werden gebruikt merkte je (al) in het begin van je parate tijd doordat sommige soldaten 's nachts stomdronken waren, maar wel hyperactief en met grote pupillen je kamer binnenstormden. Ook meldingen tijdens het appèl van het kader dat drugs verboden waren, bevestigde onze vermoedens. Vaak volgde dan op korte termijn een bezoek van de marechaussee. Ik heb enkele keren invallen van de marechaussee meegemaakt. Zowel in ons gebouw als in de andere legeringsgebouwen. Heel soms stonden ze aan de poort op drugs te controleren.

Vechtpartijen

Soms leverde drank- en drugsgebruik problemen op doordat er vechtpartijen werden begonnen door jongens die niet gebruikten. Bijvoorbeeld als speedgebruikers 's nachts om 03:00 stomdronken aan je bed stonden, dat ben je snel zat.
Bij het kader moet het gebruik gezien het gedrag en de meldingen van andere dienstplichtigen bekend zijn geweest. Als het weer eens misging - vechtpartij - werden de PSU-kasten onderzocht op drugs. Maar ja, er werd echt nooit iets gevonden. De toiletten en douches werden volgens mij nooit gecontroleerd. Ik begreep dat daar nog wel eens wat werd verstopt of verhandeld. Ook meer dan geregeld hoorden we van medesoldaten verhalen dat er werd gedeald op de kazerne in hasj en harddrugs (XTC, cocaïne), en niet alleen bij 12Gnk.
De meeste van de jongens die gebruikten waren 'tuig'. Bij ons was het vooral de onderhoudsgroep die nogal wat gebruikte. Maar naarmate er weer een afzwaaiperiode volgde, verplaatste het gebruik zich naar andere kamers en groepen.
Ook nogal wat jongens in het gebouw tegenover ons (gebouw 3, later genummerd als 64, red.) van 446 IBC waren notoire gebruikers. Op een avond zelfs zo erg dat ze elkaar voor ons gebouw de tent uitvochten. Dit was zo ernstig dat de marechaussee er met honden aan te pas moest komen. Later bleek dat de helft ervan een douw kreeg omdat ze speed en alcohol hadden gebruikt.

Naar artikel 3


 
Geen uitzondering

Het drugsgebruik op de Winkelman-kazerne was geen uitzondering. Softdrugsgebruik was in de burgermaatschappij 'genorma-liseerd', zelden werd er moeilijk over gedaan en dat verklaart mogelijk de geringe aandacht in de pers voor drugsgebruik in de krijgsmacht. Enig zoekwerk leverde een beperkt aantal krantenartikelen hierover op.

“Hasjroken vaak vervolgd in Stuff-Stuff-Bataljon”
Volkskrant 09-12-1991

In dit artikel werd vermeld dat in 1989 landelijk 330 militairen waren veroordeeld wegens overtreding van de Opiumwet. Volgens het artikel werd het HMT aangeduid als Hasj Militair Tehuis en ergens anders werd het Staf-Staf-Bataljon aangeduid als Stuff-Stuff-Verslavingsbataljon. (Aangezien er geen Stafstafbataljons bestonden, zal hier wel de vergissing gemaakt zijn een stafstafverzorgingscompagnie zo aan te duiden, red.). Een dienstplichtige vertelde dat hij in zijn saaie functie als commandant van de wacht de tijd doodde met een stickie: “Dankzij mijn strepen ben ik de baas van het licht, de deur et cetera.... dus kan ik ook blowen.”

“Personeel kazerne Venlo verdacht van drugshandel”
Trouw 13-07-1994

“Beroepsmilitairen zouden onder meer XTC-pillen, cocaïne en amfetamine hebben verkocht aan dienstplichtige soldaten....”


“Justitie onderzoekt dealen drugs in Venlose kazerne”
Volkskrant 13-07-1994

“De instructeurs zouden de soldaten hebben geprest cocaïne, LSD en speed te kopen.”


“Militair opgepakt voor drugshandel in kazerne”
Volkskrant 09-09-1194

“De marechaussee heeft de 24-jarige korporaal en zijn vriendin aangehouden op verdenking van handel op de militaire rijschool in Venlo. De korporaal annex rij-instructeur wordt beschouwd als hoofdverdachte en zit in voorarrest.”