De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
  Een interview met oud VVDM-voorzitter Theo de Roos
Door: Frank Oosterboer

VVDM-hoofdbestuursleden, wat waren dat voor mensen, wat deden ze? Verreweg de meeste leden kwamen nooit met hen in contact of hoogstens tijdens de opleiding als ze een ledenwerver tegenkwamen. De leden van het hoofdbestuur werden gekozen uit de actieve leden op de kazernes, waarna het voor hen hard werken werd tijdens hun zes maanden periode op het VVDM-hoofdkwartier in Utrecht. Boegbeeld van hen was de voorzitter, dat was degene die in Den Haag overleg voerde en in de pers de meeste aandacht kreeg.

Tijdens een zoektocht naar informatie over sitewachtweigering stuitte ik op Theo de Roos. Hij bleek niet moeilijk te vinden. De ster van Theo was na zijn VVDM-voorzitterschap in de jaren zeventig verder gestegen (zie de kolom rechts) en hij was net met emeritaat. Met andere woorden: gepensioneerd als hoogleraar. We startten een uiterst vriendelijke mailwisseling waarin Theo liet merken dat hij het soldatenjargon nog prima onder de knie had. We spraken af elkaar eens te ontmoeten voor een gesprek over de VVDM en zijn voorzitterschap.Theo de Roos (foto: Frank Oosterboer)

Eind 2016 zetten we het toch wel vage idee voor een gesprek om in actie en ik kreeg een uitnodiging om naar Amsterdam te komen bij Theo thuis, ergens in de Concertgebouwbuurt. In een drukke straat met tramverkeer bleek ik te moeten aanbellen bij een hoekhuis met afgesloten ingang, verstandig: Amsterdam immers. Bij de zoektocht naar de juiste belknop viel me de naam op van een oud-werkgeversvoorzitter. Een keer binnen besloot ik de natuurstenen trap te nemen en niet de lift, om twee verdiepingen hoger mijn bestemming te bereiken. “Kom binnen,” nodigde Theo mij uit, “zoek een plek uit in de kamer. Ik moet nog even wat afmaken, ik zit net in een flow.” Dat gaf me mooi de gelegenheid om wat om me heen te kijken, ondermeer naar de boekenkast. Toon me uw boekenkast en ik vertel wie u bent. Maar zo makkelijk liet oud-voorzitter De Roos zich niet doorgronden.
Even later zaten we aan tafel met een kop koffie en konden we van start. Theo de Roos zou zich laten kennen als iemand die twee keer zo snel denkt als de meeste andere mensen waaronder schrijver dezes. En ook nam hij al snel de leiding in het gesprek met smakelijk vertelde anecdotes, hier bleek de ervaring van talloze voorgaande interviews.
Omdat veel tekst van een webpagina lezen vaak tot afhaken leidt, is het interview op een pdf gezet dat prettiger leest. Je opent het interview door hier te klikken. 
Curriculum vitae van Theo de Roos

Geboren Tilburg, 15 mei 1948

Studie rechten VU Amsterdam 1966 – 1972
Docent recht Sociale Academie De Horst, Driebergen 1972 – 1975
Militaire dienst, 1975 – 1976
Voorzitter Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM) 1976
Advocaat te Amsterdam (De Roos & Pen advocaten) 1977 - 2010
Wetenschappelijk medewerker Willem Pompe Instituut voor strafrechtsweten-schappen R.U.U. 1980 – 1984
Promotie op het proefschrift Strafbaarstelling van economische delicten R.U.U. 1987
Hoogleraar strafrecht R.U.L. (later U.M.) 1990 – 1997 (part time)
(Inaugurele oratie Verdediging van belangen: het belang van de verdediging, 1991)
Hoogleraar strafrecht U.L. 1997 – 2005
Hoogleraar strafrecht UvT 2005 – 2013
Vanaf 1 januari 2011 raadsheer in het gerechtshof Den Bosch, sinds 1 mei 2013 plaatsvervanger

Voorzitter Vaste commissie van deskundigen vreemdelingenrecht, vluchtelingenrecht en strafrecht (commissie-Meijers)
Voorzitter bestuur Restorative Justice Nederland
Lid wetenschappelijke commissie Nederlandse Vereniging voor rechtspraak