De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
  PMT-Nunspeet (8) Een nieuwe bestemming

Met het sluiten van het PMT kwam het gebouw leeg te staan en zou net als het naastgelegen KMT gesloopt kunnen worden. Zover kwam het niet, al snel diende zich een koper aan die een heel eigen invulling aan het voormalige militaire tehuis zou geven.

Zo af en toe staan er mensen aan het begin van het pad naar de voordeur van het voormalige PMT. Als hij tijd heeft stapt eigenaar Joop Teggelove (77) op hen af, nodigt ze uit om binnen te kijken en schenkt een kop koffie. Ooit was hij zelf dienstplichtige en hij begrijpt het bezoeken door oud-militairen van de plaatsen waar ze dienden heel goed. “Meestal een man met zijn vrouw,” aldus Joop Teggelove “en als ze dan rondlopen is het van: hier was het biljart en hier de....”
Die bezoekers zien dan dat er in sommige opzichten weinig veranderd is in de 20 jaar na de sluiting van het PMT. De entree en de vestibule zijn nog nagenoeg als toen, zelfs het buffet is origineel en op de toiletdeuren hangen nog steeds de bordjes uit de PMT-tijd. De koepelzaal waar de kerkdiensten werden gehouden en de televisie stond is wel anders aangekleed, al was die in juli 2017 kaal vanwege een vloerrenovatie. De biljartzaal heeft een ware transformatie ondergaan. Dat hangt samen met de nieuwe bestemming. Het gebouw biedt sinds 1997 onderdak aan Centrum de Ruimte.


Het voormalige PMT-Nunspeet in de winter van 2016-2017.

Het was in 1997 niet Teggelove die het leeggekomen PMT kocht, dat ging toen over in handen van Piet Westein, een natuurgenezer en voorganger bij de zevendedagadventisten. Westein gebruikte slechts een klein deel van het gebouw en zette dit in 2003 in de stille verkoop.

 
  Joop Teggelove
Een van de potentiële kopers was Joop Teggelove, die voorheen een bedrijf had in Zwolle dat producten leverde voor de aansluiting in meterkasten van gas- en water-leidingen. Hij was enige jaren tevoren met zijn leven een andere richting ingeslagen en zocht een gebouw in een bosrijke omgeving voor zijn nieuwe activiteiten. Het PMT-gebouw beviel hem, maar er moest gelegenheid zijn om een wandeling te starten. Teggelove liep het bos in en stuitte na 200 meter op een “kanjer van een hert met een groot gewei”. Een moment keken ze elkaar aan, waarna het hert zich omdraaide en wegliep maar nog even omkeek. Joop Teggelove: ”Dat was een teken, ik had het gevoel hier moet ik zijn.”
Hij nam het gebouw en de grond over en handhaafde de naam Centrum de Ruimte die er sinds 1997 aan verbonden was. Deze naam staat voor ruimte in de mens, in zijn denken en doen en ook de ruimte voor anderen.

Er werd een andere invulling aan het gebouw gegeven. De vroegere spelzaal is ingericht met matrasjes op de vloer en er worden klankschaalconcerten gegeven. Niet voor de muziek, maar als therapie waarmee mensen tot rust en bewustwording kunnen komen. De koepelzaal wordt voor groepen gebruikt om er The Work te geven, een methode om mensen te leren wat hun pijn doet en om de oorzaak van hun problemen tegemoet te treden.* Daarnaast heeft Joop Teggelove een blotevoetenpad in het bos, gaat één op één in gesprek met mensen en verkoopt klankschalen. Sommigen zal dit allemaal zweverig voorkomen, maar Centrum de Ruimte onder Joop Teggelove draait nu voor het veertiende jaar, er is dus behoefte aan. En op de vraag of het ook financieel goed loopt, glimlacht Joop Teggelove tevreden.

Voor een korte foto-impressie, klik hier.

Voor wie geïnteresseerd is in Centrum de Ruimte: www.centrumderuimte.nl


* http://thework.com/sites/thework/nederlands/thework.asp


 
Monumentstatus

Eind 2012 besloot de gemeente Nunspeet het voormalige PMT-gebouw en de beheerderswoning aan te wijzen als gemeentelijk monument. Voor de eigenaar betekent dit dat er geen sloop-of verbouwingswerkzaamheden zonder gemeentelijke toestemming mogen plaatsvinden.
De reden voor de aanwijzing: het tehuis heeft architectuurhistorische waarde als karakteristiek voorbeeld van defensie-architectuur uit het begin van de jaren 1950, waarvan de oorspronkelijke opzet nog goed herkenbaar is. Daarnaast nog enkele andere criteria als esthetische kwaliteit en de harmonieuze wijze van voegen naar de bosrijke omgeving.
Citaat: “Het vroegere Protestantse Militaire Tehuis vertegenwoordigt hoge cultuurhistorische waarde, als één van de weinige restanten van de door sloop verdwenen Generaal Winkelmankazerne.”

Bron: gemeente Nunspeet