De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
  Gezocht: oude dienstmaten voor een reünie (2)

Je wilt een reünie organiseren voor je oude dienstmaten, maar hoe kom je met ze in contact? Bovendien..... een flink deel van de namen ben je vergeten. Hoe moet je dit aanpakken? Zijn er ergens namenlijsten die je kunt raadplegen?

In het eerste artikel werden de mogelijkheden verkend die voor het grijpen liggen. Stap 1 is zoeken op internet naar je onderdeel of oude regiment, misschien is er al wat. Stap 2: je zoekt via contactrubrieken van websites en je geeft je op bij dienstmaten.nl.

Laten we uitgaan van het sombere scenario. Jouw onderdeel heeft geen website of kent geen hoger onderdeel dat aan gezellige bijeenkomsten doet, en contacten via websites leverden niet genoeg op. Wat nu? Hoe zit het met oude personeelslijsten, de landmacht hield toch van alles bij? Dat laatste is waar, maar de landmacht heeft de laatste 25 jaar een boel opgeruimd. Hele compagnies-administraties zijn vernietigd. De voormalige Dienst Personeelszaken Koninklijke Landmacht (DPKL) is gereorganiseerd en mogelijk heeft hun opvolger wel gegevens over bijvoorbeeld overplaatsingen. Maar....... de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verbiedt het delen van deze gegevens met derden. Dit is een deur die gesloten blijft. Ook heeft het geen zin om naar je oude kazerne, als die nog open is, te gaan bellen of mailen. Ze hebben niks en al hadden ze wat, je zou het - Wet bescherming persoonsgegevens! - niet krijgen.

Toch is er nog een mogelijkheid die je moet proberen. In diverse kleinere landmachtmusea wordt een deel van de archieven van eenheden bewaard. Het motief om dit te doen is traditie en niet om degenen die er dienden te plezieren. Toch vallen er af en toe lijsten met namen te ontdekken. Zoek uit welk museum je moet hebben via de website van Defensie, klik hier. Maak een afspraak voor het archief en vraag of er iets is bewaard van je oude onderdeel. Zeg dat je er een website over wilt beginnen. Blijf vaag over je eigenlijke bedoelingen. Niet iedereen zal moeilijk doen als ze je ware motief kennen, maar ook hier geldt de Wbp. Neem een fotocamera mee zodat je eventuele lijsten kunt kopiëren.


Je foto's zijn belangrijk, ook als bron van vragen (maker foto onbekend)

Mogelijk ben je nu een eindje op weg, maar het grote werk moet nog beginnen en dat begint door je eigen geheugen te raadplegen. Kijk op je dienstfoto's en probeer namen bij de gezichten te herinneren en waar ze woonden. Ga vervolgens zoeken op internet, Facebook, LinkedIn. Kijk of je mailadressen kunt vinden en zoek in het telefoonboek. Mailen en bellen. Vraag altijd, als je een vreemde aan de lijn krijgt, of ze de persoon kennen die je zoekt. Vraag aan iedereen die je terugvindt of zij nog namen weten en woonplaatsen en of ze foto's hebben. Zo werp je je zoeknet steeds verder uit. Mogelijk vind je iemand die enthousiast is voor je idee van een reünie (niet iedereen zal dat zijn) die je wil helpen. Dan kun je het werk verdelen en hoef je niet alles alleen te doen.

Dit is het actieve deel van het zoeken, maar er is ook een passief deel, en ook dat is internet! Nu kunnen anderen jou vinden. De reünieverenigingen die in het eerste artikel ter sprake kwamen leunen hier sterk op. Richt een website op, dit kost niet veel en start een Facebookpagina, dit kost niets. Doe beide. En uiteraard gebruik je de mogelijkheden van dienstmaten.nl. Gebruik internet om foto's te plaatsen en probeer de bezoekers te verleiden om namen bij de gezichten te vinden. Alles bij elkaar een flinke inspanning die je op zijn minst een paar jaar moet volhouden.

Een laatste tip: bedenk voor wie je de reünie wilt houden. Alleen de lichtingen met wie je diende, voor iedereen uit een tien-jaarsperiode of mogelijk langer. Beroeps (kaderleden) ook welkom?


 
Een reünie organiseren

Dat is een wens die bij veel oud-dienstplichtigen leeft. Nog eens gezellig met je oude maten bij elkaar komen. Maar hoe organiseer je dat? Daar zou een handleiding voor geschreven kunnen worden, maar dat gebeurt hier niet. Wel gaan we in op de vraag waar alles mee begint, want zonder een antwoord hierop komt geen reünie van de grond. Die vraag luidt: hoe vind ik mijn oude maten terug?
De Winkelhaak zet mogelijkheden en moeilijkheden op een rij in twee artikelen. Voor het eerste artikel, klik hier.

Downloaden als pdf

Een samenvoeging van deze twee artikelen kan als pdf gedownload worden, klik hier.


Een praktisch voorbeeld

Met de tips uit deze twee atikelen in het achterhoofd werd een zoektocht verricht naar VVDM'ers die in 1979 actief waren in de afdeling Nunspeet. Voor een verslag hiervan, klik hier.