De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
  Slappe hap. De jeugd van tegenwoordig
Door: Frank Oosterboer

Menigeen wist het al, de jeugd van tegenwoordig bestaat uit verwende papkindjes en dat wordt in wat minder straffe bewoordingen bevestigd door vertrekkend Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart de Kruif. In een interview wijst hij op het hoge percentage uitval onder rekruten in vergelijking met 1991. Toen hadden we nog een dienstplichtleger, maar is dit dan meteen een pleidooi om dit weer in te voeren?

In de Volkskant van 24 maart oordeelde generaal De Kruif hard over de huidige jeugd. Van degenen die een carrière in de krijgsmacht willen valt een groot deel af vanwege fysieke ongeschiktheid. De Kruif wijt dat aan binnenactiviteiten als gamen. Jongeren van nu zijn minder fit en hebben een minder fijne motoriek aldus de generaal. En: “Wanneer je niet buiten speelt en in bomen klimt, maar achter een computer zit, dan is in een touw klimmen een stuk lastiger.” Het gevolg: beduidend meer uitvallers. Bij het Korps Mariniers viel in 1991 tijdens de opleiding 6 procent af, nu is dat 70! Bijna twaalf keer zoveel.
Daar was al voor gewaarschuwd, zelfs lang voordat de opkomstplicht werd opgeschort. In 1992 werd 'Naar dienstplicht nieuwe stijl', het advies van de commissie dienstplicht gepubliceerd. Hierin werd uit de mond van de commandant van het Korps Mariniers(!) opgetekend dat deze bij de invoering van een beroepsleger kwaliteitsverlies vreesde. Toen werden uit een aanbod van 100 vrijwilligers die voor de dienst waren goedgekeurd, er 14 geselecteerd. Daar kunnen ze nu alleen met weemoed aan terugdenken.

“Een vrijwilligers-krijgsmacht trekt kansarmen aan hetgeen leidt tot een kwalitatief slechtere krijgsmacht”
 
   
De afgelopen twintig jaar kostte het de meeste jaren moeite om de rangen te vullen, ook daar waarschuwde de commissie voor. En hoewel de uitspraak “Een vrijwilligerskrijgsmacht trekt kansarmen aan hetgeen leidt tot een kwalitatief slechtere krijgsmacht” (pagina 28) een behoorlijk botte is die geen recht doet aan hen die vrijwillig dienen, bevat deze teveel waarheid om ontkend te kunnen worden.

De generaal en de praktijk samengevat: het aanbod van geschikte kandidaten voor de krijgsmacht is te laag en kwalitatief onvoldoende. Is er een oplossing? Zou dat herinvoering van de opkomstplicht kunnen zijn zodat net als voorheen gekozen kan worden uit een groot reservoir?
Maar is het wel zeker dat er in dat huidige reservoir veel meer en betere kandidaten zitten dan zij die zich nu aanmelden? Het is immers zoals De Kruif al benoemt een generatieprobleem. Een groot deel van een hele generatie speelt/speelde niet of zelden buiten. Woensdagmiddag op straat, het is bijna uitgestorven. Liever houden ouders de kinderen in het oog en legt men rubbertegels in de tuin, je zou je eens bezeren. Al jaren geleden is de term achterbankgeneratie gemunt die zelfs iets eerder door Leo Beenhakker als patatgeneratie werd aangeduid. De geestelijke weerbaarheid van deze generatie blijkt niet al te hoog, zo is het aantal burn-outs onder 25 tot 34-jarigen aanzienlijk.* Men is opgegroeid met het idee dat het niet op kan, dat je een toppertje bent. Als er dan eisen gesteld worden en de carrière niet zo loopt als gewenst wordt het moeilijk.
Maar niet iedereen is uit hetzelfde hout gesneden en ook onder degenen die geen zin hebben om te dienen zit goed materiaal. Maar om die nu te verplichten? Laten we het probleem van de andere kant aanpakken. Gymnastiek op school, herinvoering van schoolzwemmen en kindertjes gewoon af en toe de deur uitbonjouren zonder smartfoontje. Gewoon lekker zonder mama je eigen gang gaan. Is dat nou teveel gevraagd?

* http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/95959-burn-out-op-jonge-leeftijd.html


 
Herinvoering opkomstplicht

Daar moeten hele goede argumenten voor bedacht worden en mogelijk zijn die er wel, maar voorlopig blijft het bij losse flodders. De jeugd van tegenwoordig heropvoeden is zo'n veel gehoorde flodder. Maar dat is mosterd na de maaltijd. Wie vanaf dag één van zijn leven verwend is, die gaat het later moeilijk krijgen (zie het artikel hiernaast). Al eerder besteedde De Winkelhaak aandacht aan de af en toe opborrelende kreet 'Voer de dienstplicht weer in.' Voor een eerdere beschouwing hierover, klik hier.

Einde opkomstplicht

Toenmalig defensieminister Relus ter Beek koos voor een beroepsleger en de Tweede Kamer stemde daar zonder veel discussie mee in. Enige tijd hiervoor was door de commissie dienstplicht het rapport 'Naar dienstplicht nieuwe stijl' afgerond, waarvan de titel verwijst naar juist het in stand houden van een krijgsmacht met dienstplichtigen. Het rapport vormt nog steeds interessant leesvoer. Voor wie geïnteresseerd is: uitgave Sdu in 1992 onder isbn 90399903360.