De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
  De staking bij 44 Painfbat (4) Een nieuwe staking maar nu tijdens Pantserstorm?

Sinds de geruchtmakende korte stakingsactie bij 44 Painfbat was er een maand verlopen. Terwijl men in Zuidlaren wachtte op de reactie van de landmacht, bleek er opnieuw bereidheid om een actie te houden en wel tijdens de beruchte oefening Pantserstorm bij de commando's. Althans......... dat zou de plaatsvervangend Chef van de Generale Staf aan de minister rapporteren.

Op 11 maart 1976 schreef de plaatsvervangend Chef van de Generale Staf generaal C. de Jager in een als Geheim-Persoonlijk gekwalificeerde brief: “Ik moge het volgende onder uw aandacht brengen. In Zuidlaren worden door de dienstplichtigen nieuwe acties gepland.”
De Jager zijn brief was nagenoeg een één op één kopie van een rapport dat in grote haast de vorige dag was opgesteld door majoor A.R. Dohmen van de LAMID*, Sectie Veiligheid, Bureau B-1. Dohmen gaf zijn rapport de betiteling: “Mogelijk vervolg van activiteiten ZUID-LAREN” waarna hij verder ging:

“ Met als reden: onvoldoende compensatie en overbelasting van met name de C-cie van 44 Painfbat (consignatie WIJSTER, weekend-wacht, Site-wacht, oefeningen) worden nieuwe acties gepland in Zuidlaren. Deze week zullen aan de Bataljons-Commandant een aantal eisen worden aangeboden m.b.t. Oefening PANTSERSTORM (week van 15 t/m 19 maart 1976). De eisen zullen zijn:
  • verwarmde tenten bij vorst;
  • voldoende nachtrust;
  • geen overmatig lange werktijden en
  • compensatie korte weekends

Indien niet vóór het begin van de oefening aan deze eisen wordt voldaan c.q. gedeeltelijk wordt voldaan, bestaan er plannen tijdens PANTSERSTORM plotseling het werk te staken. De opzet is dat de actie “spontaan” van de soldaten zal moeten komen en, hoewel overleg over deze zaak met VVDM-afdelingsbestuurders plaats vond, zal de VVDM de policy voeren als organisatie niet bij de actie betrokken te zijn.”

Deze actie zou echter nooit van de grond komen. Het dossier van de Generale Staf bevat slechts het ontwerprapport van Dohmen en de brief van De Jager aan de minister. Hoe er intern verder met de melding is omgegaan, is onbekend. Mogelijk zegt de houding van minister Vredeling (zie het kader hiernaast) genoeg. De vraag is: werden hier geen zaken opgeklopt? De mogelijke bereidheid om een nieuwe actie te voeren was na de gebeurtenissen van februari waarschijnlijk gering, een enkeling daargelaten. Zie ook de commentaren (in het tweede artikel) die het Nieuwsblad van het Noorden optekende uit de monden van enkele actievoerders met spijt.

Wie was de bron van de LAMID?

Nog een vraag werpt zich op: hoe kwam de LAMID aan deze informatie? De VVDM was door de jaren heen onderwerp van onderzoek. Telefoons werden afgeluisterd, het redactielokaal van de Twintig stiekem doorzocht en actieve leden werden benaderd voor informatie. De LAMID zocht een bron in Zuidlaren en die werd blijkbaar gevonden. Wie? Majoor Dohmen typte onder zijn rapport: “NB: gegevens zijn verkregen uit zéér kwetsbare bron,” en onderstreepte dit geheel. Een beroepsmilitair als bron is onwaarschijnlijk, zeker gelet op een opmerking met balpen op het rapport waaruit afgeleid kan worden dat de commandanten van 44 Painfbat en 42 Painfbrig mogelijk niet op de hoogte zijn van deze nieuwe actie. Een beroepsmilitair van 44 Painfbat had deze informatie aan zijn meerdere door gegeven. Blijft over: een dienstplichtige. Over de opmerking “zéér kwetsbare bron” kan alleen maar gespeculeerd worden. Een VVDM-afdelingsbestuurder die nieuwe acties niet raadzaam vond?

Naar artikel 5

* Landmacht Militaire Inlichtingendienst


 
Vredeling over de MID

“.......dat ik een paar keer door de Bevelhebber Landstrijdkrachten inside in MID-rapporten kon kijken. Daar heb ik altijd een beetje met wantrouwen naar zitten kijken.”
“Ik heb die kerels nooit zelf ontmoet, want het ging via de BLS. Maar ik heb altijd een zeker wantrouwen gehad in zeg maar het rechts geïnspireerde belang dat ze erbij hadden om subversieve dingen te signaleren en op te poetsen.”

Aldus oud-minister Vredeling in een dubbelinterview samen met oud VVDM-voorzitter Paul Turken in het boek Over lef gesproken. 25 jaar VVDM.