De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
  Vijftig jaar VVDM
Door: Fred de Boer

Nergens ter wereld was er een vakbond voor soldaten die zoveel voor elkaar kreeg als de VVDM. Toen het vijftigste geboortejaar van de soldatenbond op de kalender verscheen, werd het tijd om dit niet alleen te vieren, maar ook om terug te kijken. Dat gebeurde in Utrecht en oud-bestuurder Fred de Boer van de afdeling Nunspeet doet er verslag van.

Vijftig jaar VVDM, tijd voor een reünie! Op zaterdag 29 oktober jongstleden was het zover. Met een mooi herfstzonnetje op weg naar Utrecht waar het allemaal ging gebeuren. Zo'n 100 VVDM'ers hadden de weg gevonden naar de Winkel van Sinkel aan de Oude Gracht. Iedereen werd welkom geheten maar in het bijzonder secretaris Peter Schönhage van het eerste bestuur uit het prille begin in 1966, die werd onder daverend applaus verwelkomd. De lichtingen uit de jaren zeventig waren het beste vertegenwoordigd.

Na dit welkom kreeg cabaretier Dolf Jansen de gelegenheid om met zijn grappen en grollen de stemming er goed in te brengen. En dat lukte, hoewel hij moest bekennen nooit in het leger gezeten te hebben. Dat was af en toe wel te merken toen het publiek het had over suikerklontjes in de tank en sitewacht. Maar toen het over imago en lang haar ging was het voor hem ook helemaal duidelijk.De zaal met op de rug staand (r) Christ Klep en achteraan in de rode trui met microfoon Cees Grimbergen (foto: Pieter Mielen)

Na deze conference een serieuze noot in de vorm van een lezing door militair-historicus Christ Klep over de erfenis van de VVDM. Eerst een schets van de ontwikkeling van de VVDM vanaf 1966, de successen, de vermaatschappelijking van het leger die de VVDM voorstond en het vakbondswerk. Vervolgens in 1996 de overgang naar een beroepsleger en de opschorting van de VVDM. Opvallend is dat het vakbondsbewustzijn binnen het beroepsleger nergens ter wereld - door toedoen van de VVDM - zo sterk is als in Nederland.

Vervolgens nam tv-presentator en oud Twintig-verslaggever Cees Grimbergen de microfoon over en vloog hiermee de zaal door voor vragen en opmerkingen uit het publiek richting Christ Klep. Opgemerkt werd dat het leger door toedoen van de VVDM geen reactionair bolwerk is geworden. Vrije meningsuiting en inspraak werden normaal bevonden. In Den Haag bestond wel angst voor de VVDM, hoewel de VVDM wel getolereerd werd of zoals met een mooie term wordt genoemd 'repressief getolereerd'. Sommigen vertelden wel last te hebben gehad van beroepsverboden toen zij op bepaalde functies solliciteerden.
Toen Cees tenslotte aan de zaal vroeg: “Wat zeggen jullie als ik roep IHV?” werd er door iedereen luid gescandeerd “WEG ERMEE!” We waren het nog niet verleerd!

Om 16.30 uur werd de middag afgesloten met de uitreiking van het eerste exemplaar van de Twintig-special aan Peter Schönhage. En tot slot werd er nog een groepsfoto gemaakt. Daarna kon iedereen zich het bier goed laten smaken, herinneringen ophalen en bijpraten met oude maten van jaren geleden. Tot de volgende reünie!!


 
Een ander jubileum, het tienjarige

Veel moeite was er in de viering van 10 jaar VVDM gestoken. Het werd een gedenkwaardige dag met enkele opmerkelijk bijzaken. Toenmalig voorzitter Theo de Roos diepte er twee op uit zijn geheugen in een interview met De Winkelhaak.

Voor 'de maten' was Willeke van Ammelrooy, toen ook bekend als 'Willeke-Billeke', uitgenodigd en enkele VVDM-leden van de afdeling Ede grepen de gelegenheid aan om de actrice stevig aan te spreken op haar veelvuldig ongekleed optreden in diverse films. Zij vonden het schandelijk. Dat schoot bij Willeke het verkeerde keelgat in en ze vertrok boos.

Via Jan Nagel (ja, dié Jan Nagel) die toen voor de VARA werkte en schaker was, slaagde men erin om schaakgrootheid Viktor Kortsnoj uit te nodigen voor een wedstrijd simultaan schaken. Even te voren had Jan Nagel Kortsnoj ingelicht over wat de VVDM inhield. Kortsnoj vond een bond voor dienstplichtigen maar absurd, ongelofelijke nonsens.