De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
  Te vroeg bij de eetzaal? Boete!

Schoenen onder het bed? Boete! Afpoppen nieuwe lichting? Boete! Kast open? Boete! Er werd heel wat afbeboet in 1975 op de Winkelmankazerne toen de commandanten deze nieuwe vorm van straf mochten toepassen.

De manschappeneetzaal op de Winkelmankazerne liet jarenlang nogal veel te wensen over, maar na een verbouwing die in 1975 gereed kwam nam de populariteit sterk toe, er ontstonden zelfs wachtrijen. Om die wat voor te zijn kwamen soldaten, voor hun dienstrooster dat officieel toestand, wat eerder opdagen. Daar had het kazerncommando weer wat op gevonden zoals blijkt uit de kazernekrant van die dagen, de Winkelman Interne Editie. Voor deze krant in pdf: klik hier.
Controle, niet zomaar door de OKP. Nee, op een gegeven moment stond zelfs de majoor Meijning, commandant van 12 Gnkcie, er samen met zijn CSM, een SMI en een dienstplichtig sergeant. Even wat mensen terugsturen, maar eerst namen noteren en doorgeven aan de betreffende onderdeelscommandant. Die kon dan mooi de nieuwe mogelijkheid tot straffen toepassen die bij de landmacht in november 1974 was ingevoerd: de geldboete. De Winkelman IE constateerde zuur dat dit een mooie manier was om te profiteren van de door de legerleiding zelf geschapen ongemakken.

 
Elders in deze Winkelman IE pagina's vol met beschouwingen over geldboetes, maar die kun je zelf lezen. Hier wat krenten uit deze pap. De geldboete was ingevoerd in najaar 1974 en verving straffen als zwaar arrest. De hoogten van de boetes liepen van een rijksdaalder tot 50 gulden, te betalen binnen drie dagen. Wie te laat was kreeg daar weer een boete van 10% overheen, met een minimum van een gulden.

De VVDM-afdeling Nunspeet was benieuwd hoe dit in de praktijk uitpakte en ging op onderzoek uit. In maart 1975 werd ongeveer 800 man op de kazerne gevraagd of ze wel eens een geldboete hadden gekregen. Tachtig man kon ja zeggen. En hier bleken grote verschillen: van de tien onderdelen van de geënquêteerden bleken twee onderdelen samen goed voor 49 gestraften. Dat ligt zes keer hoger dan het gemiddelde! Bij 14 Afdva met maar liefst 33 gestraften was de commandant blijkbaar van mening als geldmachine voor de landmacht te moeten fungeren.
En waar werden die boetes dan voor uitgedeeld? De lijst is gevarieerd: blote foto aan de muur, te hard rijden op het kazerneterrein, kast niet op slot met wapen erin, bed niet opgemaakt......... En tenslotte ook de zaak waar dit artikel mee begon: te vroeg bij de eetzaal aankomen. Dat werd bestraft met boetes vanaf vijf gulden, afhankelijk van hoeveel minuten Jan Soldaat daar te vroeg stond. En wie daar te vroeg stond, was waarschijnlijk ook te vroeg weggegaan van zijn werk. En ja, dat kon ook bestraft worden: vijf gulden.


 
Even wat Afko's ....

... voor wie het allemaal vergeten is.

12 Gnkcie: 12 (brigade) geneeskundige compagnie
14 Afdva: 14 afdeling veldartillerie CSM: compagnies sergeant majoor OKP: officier van kazernepiket
SMI: sergeant majoor instructeur