De Winkelhaak (dewinkelhaak.net)
 
  Home

De kazerne

VVDM-afdeling Nunspeet

Kazernekranten

Artikelen

Boeken

Contact
  De bom in de Ernst Casimirkazerne

Dertig november 1985, zaterdag op zondag. Grote paniek in de Roermondse Ernst Casimirkazerne, in legeringsgebouw B heeft de wacht een bom gevonden. Een verdacht kistje met een knipperend lampje en draadjes verbonden aan een horloge. De marechaussee, politie, de burgemeester van Roermond en de Explosieven Opruimingsdienst worden in alle haast opgetrommeld.

“Je geeft eens stukje van je vrije tijd, voor als het erop aan komt, en wordt vrijwillig soldaat bij de Nationale Reserve. Samen met een flinke hoeveelheid andere NATRES-militairen draai je een meerdaagse oefening en op zaterdag ga je moe maar voldaan naar huis. Om lekker wat slaap in te halen denk je.”

Zo begint het verhaal over een origineel idee dat door een toevalligheid behoorlijk uit de hand liep. Behalve over de bom gaat het over de NATRES, over samen ergens de schouders onder zetten, eigen initiatief en saamhorigheid. Het is te lang om als webpagina lekker te lezen en daarom is het uitgevoerd als pdf. Dat kan geopend worden door hier te klikken.


De NATRES in het kort

Het Korps Nationale Reserve werd in 1948 opgericht en maakt tot op heden deel uit van de landmacht. De taken zijn beveiligen van strategische objecten zoals electriciteitscentrales en belangrijke infrastructuur, die van groot belang zijn voor het draaiende houden van de Nederlandse samenleving in tijden van oorlog en calamiteiten. Ook kan de NATRES steun verlenen bij rampen, bijstand verlenen bij handhaving van de openbare orde en steunverlening aan militaire transporten.

De kracht van de NATRES bestond en bestaat uit regionale eenheden, leden dienen in een omgeving waar ze wonen en die ze kennen. Van oudsher werd de organisatie grotendeels bemand met vrijwilligers die hun militaire dienstplicht hadden vervuld. In later jaren konden ook vrijwilligers zonder militaire achtergrond toetreden. Met het opheffen van de opkomstplicht in 1996 werd in de loop der jaren het gehalte ex-dienstplichtigen steeds lager.